ทำความรู้จัก ทำไมข้าวไทยถึงถือว่าเป็นทองคำของประเทศ

ข้าวไทย

สายพันธุ์ข้าวไทยที่ปลูกในประเทศไทยมีความหลากหลายทั้งจากลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อเงื่อนไขแวดล้อมและความต้องการของผู้บริโภค นำเสนอแนวทางเพื่อขยายความเข้าใจเกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าวที่สำคัญในประเทศไทยได้ดังนี้: มารู้จักสายพันธ์ุข้าวไทย เกิดดราม่าข้าวไทย เกิดอะไรขึ้นกับข้าวไทย ภาพถ่ายโดย Pixabay: https://www.pexels.com/th-th/photo/247616/