วันเด็กแห่งชาติ ของประเทศอื่นๆ จะเหมือนประเทศไทยหรือไม่

วันเด็กแห่งชาติ 2567

วันเด็กแห่งชาติในประเทศไทยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปี ในปี 2567 นี้, มีการจัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2567 ตามปกติ, กิจกรรมในวันนี้มักจะเน้นให้เด็กๆ เข้าชมสถานที่สำคัญต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมแจกขนมและของขวัญ, นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนานอื่นๆ ด้วย หากคุณเคยสงสัยเกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติของประเทศอื่น ๆ ว่ามีหรือไม่ และถ้ามี จะถูกจัดขึ้นในวันไหน และมีกิจกรรมฉลองอย่างไร คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ได้จากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการของแต่ละประเทศ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ วันเด็กตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม ในญี่ปุ่น  วันนี้เรียกว่า “Kodomo no Hi”  หรือ “Tango no Sekku”  เต็มไปด้วยสีสัน  โดยประดับธงปลาคาร์ฟหลากสีสันที่หน้าบ้าน  สื่อถึงความแข็งแกร่ง  อดทน  เหมือนปลาคาร์ฟที่ว่ายทวนน้ำขึ้นเขื่อน  เด็กๆ  จะสวมชุดกิโมโน  เล่นเกม  รับประทานอาหารพิเศษ  และร่วมกิจกรรมต่างๆ ในเกาหลีใต้  วันนี้เรียกว่า “Eorininal”  เด็กๆ  จะสวมชุดฮันบก  เล่นเกมพื้นบ้าน  เช่น  ชักเย่อ  เตะ毽  และรับประทานอาหารพิเศษ …