ข่าว

วิธีเซ็นสำเนาถูกต้องทะเบียนบ้าน ให้ถูกต้องและปลอดภัยต่อมิจฉาชีพ

วิธีเซ็นสำเนาถูกต้องสำหรับทะเบียนบ้าน

  1. ขีดเส้นทับบนสำเนาทะเบียนบ้าน 2 เส้น คล่อมที่รูป เพื่อป้องกันการแก้ไขหรือตัดต่อภาพ
  2. เขียน “สำเนาถูกต้อง” พร้อมเซ็นชื่อและเขียนชื่อตัวบรรจงกำกับ
  3. เขียนวัตถุประสงค์การใช้สำเนาทะเบียนบ้าน เช่น “ใช้เพื่อสมัครสอบ”
  4. เขียนวันที่เซ็นสำเนาทะเบียนบ้าน

ตัวอย่างการเซ็นสำเนาถูกต้องทะเบียนบ้าน

สำเนาถูกต้อง
(ลายเซ็น)
(ชื่อตัวบรรจง)
ใช้เพื่อสมัครสอบ
20 กรกฎาคม 2567

การเซ็นสำเนาถูกต้องทะเบียนบ้านมีความสำคัญ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นนำสำเนาทะเบียนบ้านไปแอบอ้างทำธุรกรรมต่างๆ โดยมิชอบ นอกจากนี้ การเซ็นสำเนาถูกต้องทะเบียนบ้านยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารอีกด้วย

เคล็ดลับการเซ็นสำเนาถูกต้องทะเบียนบ้านให้ปลอดภัย

  • ควรใช้ปากกาหมึกสีดำหรือสีน้ำเงินในการเซ็น
  • ควรเซ็นให้ชัดเจนและอ่านง่าย
  • ควรเซ็นให้ห่างจากขอบกระดาษอย่างน้อย 1 เซนติเมตร
  • ควรเขียนชื่อตัวบรรจงกำกับให้ชัดเจน

เอกสารที่ต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง

นอกจากสำเนาทะเบียนบ้านแล้ว ยังมีเอกสารอื่นๆ ที่ต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ สำเนาเอกสารทางการเงิน เป็นต้น

>> 5 ข้อห้ามทำเมื่อต้องเซ็นสำเนาบัตรประชาชน เสี่ยงมิจฉาชีพอ้างข้อมูล