ลานีญา-เอลนีโญ: ปรากฏการณ์คู่แฝด สลับร้อนสลับหนาว ส่งผลต่อสภาพอากาศโลก

ลานีญา และ เอลนีโญ เปรียบเสมือนคู่แฝดในมหาสมุทรแปซิฟิก เกิดขึ้นบริเวณเส้นศูนย์สูตร ส่งผลต่อการไหลเวียนของน้ำและกระแสลม ก่อให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วบนโลกใบนี้

ลานีญา หมายถึง อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก เย็นลง กว่าปกติ

เอลนีโญ ตรงกันข้าม อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณดังกล่าว อุ่นขึ้น กว่าปกติ

ทั้งสองปรากฏการณ์นี้ ล้วนส่งผลต่อสภาพอากาศโลก แต่ละภูมิภาคจะได้รับผลแตกต่างกันไป

ผลกระทบของลานีญา

 • ไทย: ฝนแล้ง ภัยแล้ง
 • ออสเตรเลีย: ฝนตกหนัก น้ำท่วม
 • อเมริกาใต้: ฝนแล้ง
 • อเมริกาเหนือ: หนาวจัด

ผลกระทบของเอลนีโญ

 • ไทย: ฝนตกหนัก น้ำท่วม
 • ออสเตรเลีย: ภัยแล้ง
 • อเมริกาใต้: ฝนตกหนัก น้ำท่วม
 • อเมริกาเหนือ: อากาศร้อน

ลานีญา และ เอลนีโญ เกิดขึ้นไม่แน่นอน โดยเฉลี่ยแล้วจะเกิดขึ้นประมาณ 2-7 ปี

ปัจจุบัน (กรกฎาคม 2567) คาดการณ์ว่ามีโอกาสเกิด ลานีญา อ่อนๆ ในช่วงปลายปีนี้

ติดตามข้อมูล

 • กรมอุตุนิยมวิทยา: https://www.tmd.go.th/
 • สำนักงานคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ: https://twrc.onwr.go.th/

หมายเหตุ:

 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงภาพรวม ผลกระทบที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ
 • ควรติดตามข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอ