ลูกบ้านคอนโดหรู ติดเชื้อปรสิตเกือบ 200 คน หวิดตาบอด!

ถังเก็บน้ำปนเปื้อน สร้างความหวาดกลัวให้กับลูกบ้านคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ย่านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หลังพบผู้ติดเชื้อโรคตาแดงจาก ปรสิต ในน้ำประปาคอนโดฯ เกือบ 200 คน บางรายอาการหนักจนเกือบตาบอด

เกิดอะไรขึ้น?

 • พบผู้ติดเชื้อโรคตาแดงจาก ปรสิต ในน้ำประปาคอนโดมิเนียมหรู ย่านลาดพร้าว ส่งผลกระทบต่อลูกบ้านเกือบ 200 คน
 • บางรายมีอาการหนักจนเกือบตาบอด
 • สาเหตุคาดว่ามาจาก ปรสิต ในถังเก็บน้ำประปาของคอนโดฯ ที่ปนเปื้อน
 • นิติบุคคลคอนโดฯ แจ้งดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยทิ้งน้ำในถังเก็บน้ำทั้งหมด เปลี่ยนน้ำใหม่ และทำความสะอาดถังเก็บน้ำด้วยคอลลีน
 • อย่างไรก็ตาม ลูกบ้านบางส่วนยังกังวลเรื่องความปลอดภัยของน้ำประปา และรอผลตรวจคุณภาพน้ำเพิ่มเติม

ประเด็น “ติดเชื้อปรสิตคอนโด

 • เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความปลอดภัยของน้ำประปาในคอนโดมิเนียม
 • ควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาคอนโดฯ อย่างสม่ำเสมอ
 • นิติบุคคลคอนโดฯ ควรมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปา
 • ลูกบ้านควรใช้น้ำประปาจากคอนโดฯ ด้วยความระมัดระวัง และอาจจะต้องติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

ผลกระทบ

 • ลูกบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการติดเชื้อโรคตาแดง
 • บางรายต้องหยุดงานหรือหยุดเรียนเพื่อรักษาตัว
 • เกิดความกังวลและหวาดกลัวต่อความปลอดภัยของน้ำประปาในคอนโดฯ
 • เสียชื่อเสียงของคอนโดมิเนียม

แนวทางแก้ไข

 • นิติบุคคลคอนโดฯ ควรดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอ
 • ควรมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปา
 • ควรให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกบ้านเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหา
 • ควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเขต สำนักงานสาธารณสุข เพื่อขอความช่วยเหลือ

บทเรียนที่ได้

 • เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา
 • นิติบุคคลคอนโดฯ ควรมีมาตรการดูแลรักษาระบบน้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลูกบ้านควรใช้น้ำประปาจากคอนโดฯ ด้วยความระมัดระวัง และอาจจะต้องติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย