สรุปรวมข่าว สงครามอิสราเอล เกิดอะไรขึ้น ความเป็นมา ของเหตุการณ์

ความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์ เป็นการต่อสู้ที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 ความขัดแย้งนี้เกิดเป็นวงกว้าง และบางครั้งยังใช้คำนี้อ้างอิงถึงความขัดแย้งนิกายในปาเลสไตน์ในอาณัติระหว่างยีชูฟ (yishuv) ขบวนการไซออนิสต์กับประชากรอาหรับภายใต้การปกครองของอังกฤษ ความขัดแย้งอิสราเอล–ปาเลสไตน์ก่อเกิดเป็นส่วนสำคัญของความขัดแย้งอาหรับ–อิสราเอลที่ใหญ่กว่า ถูกเรียกอย่างกว้างขวางว่าเป็น “ความขัดแย้งที่หายยากที่สุด” ของโลก จุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งนั้นสามารถย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่ 19 เมื่อชาวยิวเริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นดินแดนอาณานิคมของอังกฤษ ชาวยิวเหล่านี้เชื่อว่าดินแดนปาเลสไตน์เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาตามคัมภีร์ไบเบิล และพวกเขามีสิทธิที่จะตั้งถิ่นฐานในดินแดนแห่งนี้ การอพยพของชาวยิวเข้าสู่ปาเลสไตน์นั้นทำให้เกิดความขัดแย้งกับชาวอาหรับที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ ชาวอาหรับมองว่าชาวยิวเป็นพวกบุกรุก และพวกเขาไม่ต้องการให้ชาวยิวเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนของตน สงครามอิสราเอล-อาหรับ ความขัดแย้งระหว่างชาวยิวและชาวอาหรับในปาเลสไตน์นั้นทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อชาวยิวจำนวนมากถูกสังหารในเหตุการณ์ฮอโลคอสต์ เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวยิวทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และพวกเขาเรียกร้องให้มีรัฐยิวของตนเอง ในปี 1947 สหประชาชาติได้ลงมติให้แบ่งดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็นสองรัฐ หนึ่งรัฐสำหรับชาวยิวและอีกรัฐสำหรับชาวอาหรับ อย่างไรก็ตาม ชาวอาหรับปฏิเสธมติของสหประชาชาติ และพวกเขาได้ประกาศสงครามต่ออิสราเอล สงครามอิสราเอล-อาหรับครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1948 และอิสราเอลได้รับชัยชนะ อิสราเอลได้ยึดครองดินแดนเพิ่มเติมจากดินแดนอาหรับ ซึ่งรวมถึงเยรูซาเล็มตะวันออก สงครามอิสราเอล-อาหรับครั้งที่สองเกิดขึ้นในปี 1956 และอิสราเอลได้รับชัยชนะอีกครั้ง สงครามอิสราเอล-อาหรับครั้งที่สามเกิดขึ้นในปี 1967 และอิสราเอลได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด อิสราเอลได้ยึดครองดินแดนเพิ่มเติมจากดินแดนอาหรับ ซึ่งรวมถึงเวสต์แบงก์ ฉนวนกาซา และที่สูงโกลัน สงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์ หลังจากสงครามอิสราเอล-อาหรับครั้งที่สาม ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ก็กลายเป็นความขัดแย้งภายในประเทศ ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาและเวสต์แบงก์ได้ก่อตั้งกลุ่มติดอาวุธเพื่อต่อสู้กับอิสราเอล ความขัดแย้งดังกล่าวได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ความพยายามเจรจาสันติภาพ…