ผลสอบ PISA ในกระแส คืออะไร

เรื่องใหญ่ในวงการ “การศึกษาของไทย” ณ ปัจจุบัน คือผลการสอบ PISA ของนักเรียนไทยประจำปี 2022 ที่ต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี ทำให้เกิดความสนใจและความสงสัยจากชุมชนออนไลน์ ซึ่งกำลังตั้งคำถามและประเมิน “ระบบการศึกษาไทย” อย่างหนัก แสดงถึงความกังวลต่ออนาคตของประเทศไทย หากไม่มีการปรับปรุงระบบการศึกษาให้ดีขึ้น ถ้าไม่ได้ตรงตามที่คุณต้องการ ฉันยินดีที่จะจ่ายค่าบริการ 2,000 บาทตามที่คุณแจ้งมา PISA คืออะไร การทดสอบ PISA หรือโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment) เป็นการทดสอบที่สำคัญในระดับมัธยมศึกษา จัดขึ้นทุก 3 ปี เพื่อวัดทักษะในการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีทั่วโลก มีทั้งหมด 81 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมการทดสอบนี้ โดยมีนักเรียนกว่า 700,000 คนเข้าร่วม ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเข้าร่วมการทดสอบนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 การสอบ PISA ไม่มีการกำหนดคะแนนเต็ม แต่เป็นการใช้สัดส่วนคะแนนของทุกประเทศที่เข้าสอบในแต่ละปีมาคำนวณค่าเฉลี่ย…