อุ๊งอิ๊ง หรือ แพทองธาร ชินวัตร ไม่ง่ายที่จะมาเป็น ว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในวันนี้

อุ๊งอิ๊ง หรือ แพทองธาร ชินวัตร เกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2529 เป็นบุตรสาวคนสุดท้องของทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร เธอสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2551 และศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ สาขาวิชา Msc International Hotel Management ที่มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ อุ๊งอิ๊งเริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมืองในปี พ.ศ. 2561 โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 เธอได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และในปี พ.ศ. 2563 เธอได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไทยจากพรรคเพื่อไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 อุ๊งอิ๊งถูกกล่าวหาว่าโกงข้อสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเธอถูกกล่าวหาว่ามีการลอกข้อสอบในวิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ คณะกรรมการสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบข้อกล่าวหาดังกล่าวและได้สรุปผลว่า อุ๊งอิ๊งไม่ผิดจริง เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผลการสอบของอุ๊งอิ๊งในวิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษถูกยกเลิก ส่งผลให้เธอต้องเรียนวิชาทั้งสองวิชาใหม่…