เจาะลึกเงื่อนไขการรับเงินดิจิทัล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทย อัพเดตล่าสุด ตุลาคม 2566

นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของโครงการ สรุปเกี่ยวกับเงินดิจิทัล 10,000 บาท นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท ของพรรคเพื่อไทย กำหนดให้ประชาชนทุกคนอายุ 16 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท เงินดิจิทัลดังกล่าวสามารถใช้ใช้จ่ายได้ภายใน 6 เดือนแรก แต่ไม่สามารถนำมาออมได้ ไม่สามารถนำไปใช้หนี้ได้ ไม่สามารถใช้เพื่ออบายมุข และต้องใช้ในรัศมี 4 กิโลเมตร จากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน รัฐบาลกำลังพิจารณาความชัดเจนในเรื่องแหล่งเงิน และกำลังพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน