ข่าว

เจาะลึกเงื่อนไขการรับเงินดิจิทัล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทย อัพเดตล่าสุด ตุลาคม 2566


นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท

 • เงื่อนไขการรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท
  • ประชาชนอายุ 16 ปีขึ้นไป
  • ลงทะเบียนยืนยันตัวตน
  • ยืนยันตัวตนผ่านใบหน้า
 • เงื่อนไขการใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาท
  • ไม่สามารถนำมาออมได้
  • ไม่สามารถนำไปใช้หนี้ได้
  • ไม่สามารถใช้เพื่ออบายมุข
  • ต้องใช้ในรัศมี 4 กิโลเมตร จากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
  • ใช้จ่ายได้ภายใน 6 เดือนแรก

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • รัฐบาลกำลังพิจารณาความชัดเจนในเรื่องแหล่งเงิน
 • ในวันที่ 12 ต.ค. 66 จะมีการพิจารณาการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเงินดิจิทัล
 • ในวันที่ 24 ต.ค. 66 จะเสนอผลสรุปต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
 • เงื่อนไขรัศมีการใช้จ่าย 4 กิโลเมตร ตามที่อยู่ในบัตรประชาชน อาจครอบคลุมรัศมีในตำบล อำเภอ หรือจังหวัด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • กระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้อย่างมีศักยภาพ
 • เกิดการจ้างงาน การลงทุนตามมา

สรุปเกี่ยวกับเงินดิจิทัล 10,000 บาท

นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท ของพรรคเพื่อไทย กำหนดให้ประชาชนทุกคนอายุ 16 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท เงินดิจิทัลดังกล่าวสามารถใช้ใช้จ่ายได้ภายใน 6 เดือนแรก แต่ไม่สามารถนำมาออมได้ ไม่สามารถนำไปใช้หนี้ได้ ไม่สามารถใช้เพื่ออบายมุข และต้องใช้ในรัศมี 4 กิโลเมตร จากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

รัฐบาลกำลังพิจารณาความชัดเจนในเรื่องแหล่งเงิน และกำลังพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน