วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง: บริษัทผู้คว้าประมูลข้าว 10 ปี มูลค่า 286 ล้านบาท

วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจค้าขายสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว บริษัทมีชื่อเสียงโด่งดังจากการเป็นผู้ชนะการประมูลข้าวเปลือกหอมมะลิ 100% จากคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า (อคส.) หลังที่ 2 ปริมาณ 11,656 ตัน คิดเป็น 112,711 กระสอบ ด้วยราคา 222,292,403.22 บาท คิดเป็นราคาต่อตันที่ 19,070 บาท

ข้อมูลบริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

 • ชื่อบริษัท: วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0625563000294
 • ที่ตั้ง: 118/1 หมู่ 5 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
 • ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท
 • วันที่จดทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2560
 • กรรมการผู้จัดการ: นายวัชระ กิตติชัย
 • ประเภทธุรกิจ: ค้าส่งสินค้าเกษตร

ผลประกอบการ:

 • ปี 2565:
  • รายได้: 1,022,444,224.21 บาท
  • กำไรสุทธิ: 160,497,400.62 บาท
 • ปี 2564:
  • รายได้: 1,070,557,501.02 บาท
  • กำไรสุทธิ: 118,794,099.80 บาท

การประมูลข้าว 10 ปี

การประมูลข้าว 10 ปี ของ วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง นั้น ถือเป็นการประมูลที่ใหญ่ที่สุด ในรอบหลายปี โดยมีบริษัทชั้นนำหลายแห่งเข้าร่วมประมูล การชนะการประมูลครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ของบริษัท และความสามารถในการแข่งขัน ในตลาดข้าว

การคาดการณ์อนาคต:

คาดการณ์ว่า วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จะสามารถเติบโต ได้อย่างต่อเนื่อง จากความต้องการข้าวหอมมะลิ ของไทยในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจ ไปยังตลาดต่างประเทศ เพิ่มเติม